JAZYKOVÉ KURZY PRO ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ
 • jazykové kurzy pro začátečníky, chronické začátečníky, i pokročilé (A,N,Fr,It,Šp, ruština)
 • možnost individuální výuky v našich učebnách
 • výuka jazyků na podnicích s docházkou lektora na pracoviště
 • konverzační kurzy pro dospělé pokročilé (A,N,Fr)
 • kurzy angličtiny různé pokročilosti - dospělí
 • kurzy angličtiny pro předškolní děti od 5 let
 • kurzy angličtiny pro školní děti (různé pokročilosti)
 • individuální výuka češtiny pro cizince
 • individuální příprava k maturitě (A,N)
 • přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na střední školy (čeština)
 • letní intenzivní kurz angličtiny